Serdecznie witamy!

Zapraszamy na stronę placówek oświatowych Gminy Dąbie
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. - Kadra

- Kadra

mgr Daniel Czepizak

muzyka

dyrektor szkoły

mgr Monika Dubieńska

logopedia

wicedyrektor szkoły

mgr Ewa Skóra

edukacja przedszkolna

wychowawca klasy „0”

mgr Irena Matuszak

edukacja wczesnoszkolna

biologia

wychowawca klasy III

lic. Beata Guzik

edukacja wczesnoszkolna

plastyka

wychowawca klasy II

mgr Katarzyna Ważelińska

edukacja wczesnoszkolna

informatyka

terapia pedagogiczna

wychowawca klasy I

mgr Iwona Hajduk - Markowicz

język polski

logopedia

wychowawca klasy VII

mgr Barbara Saleta - Nowak

język niemiecki

wychowawca klasy VIII

mgr Agnieszka Walicka

język angielski

wychowawca klasy Vb

mgr  Lilla Świąder

język polski

historia

WOS

rewalidacja

wychowawca klasy VIa

mgr Iwona Krupa

przyroda

geografia

wychowawca klasy IV

mgr Janusz Świąder

matematyka

informatyka kl. I i II

wychowawca klasy VIb

 

mgr Lidia Mackojć 

 

pedagog szkolny

 technika

 

mgr Krzysztof Rosolski

wychowanie fizyczne

 

mgr Ewa Bondarowicz - Mejza

biblioteka

 

mgr Janusz Mejza

matematyka

wychowanie fizyczne

 wychowawca kl. Va

mgr Ewa Wojciechowicz

chemia

 

mgr Mirosław Marcinowski

język polski

 

mgr Bożena Marcinowska

historia

 

mgr Marcela Kowaczew

fizyka

 

mgr Izabela Sarnowska

WDŻ

 

lic. Barbara Kuncewicz

religia

 

Róża Sarad - Denis

sekretariat

 

Maria Zatońska

obsługa

 

Ewa Lemiesz

obsługa

 

Adela Pijacka

obsługa

 

Rafał Bujak

konserwator