Serdecznie witamy!

Zapraszamy na stronę placówek oświatowych Gminy Dąbie

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 4/2020

                                                                                Wójta Gminy Dąbie 

                                                                                 z dnia 28.01.2020 r.

                                                    

 

Harmonogram

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny  2020/2021

do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Dąbie

 

 

Rodzaj czynności

Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

03.03.2020 r.-

24.03.2020 r.

04.05.2020 r.-

15.05.2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych .

26.03.2020 r.-

03.04.2020 r.

18.05.2020 r.-

20.05.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych /zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem /.

06.04.2020 r.

21.05.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia .

07.04.2020 r.-

14.04.2020 r.

22.05.2020 r.-

27.05.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

15.04.2020 r.

28.05.2020 r.

 

 

Artykuły

WAŻNA INFORMACJA

 

ZE WZGLĘDU NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ (ZAMKNIĘTE PLACÓWKI Z POWODU ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM)
WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY DĄBIE

UL. SZEROKA 4

 

 

 

DZIĘKUJĘ

Czytaj więcej o: WAŻNA INFORMACJA